Loading...
ընտրել հասցեն
Գլխավոր Մուտք
Զամբյուղ

Խաչապուրի

Խաչապուրի

Աջարական խաչապուրի խոզի ծխեցրաց ֆիլեով

աջարական խաչապուրի խոզի ֆիլեով

920 դր․
Աջարական խաչապուրի լոլիկով

աջարական խաչապուրի լոլիկով

850 դր․
Աջարական խաչապուրի բաստուրմայով

աջարական խաչապուրի բաստուրմայով

980 դր․
Աջարական խաչապուրի

աջարական խաչապուրի

850 դր․
խաչապուրի «Իմերեթական»

իմերիթական

390 դր․