Loading...

Կախված ընտրված ուտեստներից՝ ռեստորանը կավելացնի վճարովի փաթեթ։

ընտրել հասցեն
Գլխավոր Մուտք
Զամբյուղ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՒ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն բաժնում  Ձեզ ենք ներկայացնում «Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ պաշտոնական կայքից օգտվելու պայմանները և դրույթները։

tashirpizza.am կայքը հանդիսանում է «Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ պաշտոնական կայքէջը։

«Պիցցա Տաշիր» ընկերության աշխատանքային գրասենյակը գտնվում է ՀՀ, ք․ Երևան, Խորենացի 33 հասցեում։

«Պիցցա Տաշիր» ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, Ք․ Տաշիր,  Կալինինի 10 ։

«Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ–ն հանդիսանում է սույն կայքի սեփականատեր։

 

Կայքում տեղ գտած յուրաքանչյուր նկար և ցանկացած տեղեկատվություն, բաղադրատոմս հանդիսանում է ընկերության սեփականությունը։ Կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկություն չի կարող կրկնօրինակվել, պահպանվել կամ  օգտագործել ՝առանց ընկերության՝ օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված թույլտվության ։