Loading...
ընտրել հասցեն
Գլխավոր Մուտք
Զամբյուղ

Կապ

Առցանց պատվերների հեռախոսահամար

Հեռ։   041 27 70 10, 044 51 11 01

Թեժ գիծ

Կադրերի բաժին

Հեռ։ 041 37 70 12

Մարքեթինգի բաժին

Հեռ։ 041 11 11 82

Հաշվապահություն

Հեռ։ 010 51 11 01

Ֆաքս

Էլ. հասցե

+

Տաշիր Պիցցա Երևան, Փափազյան փող., 21 շենք

Հասցե

Փափազյան փող., 21 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 51 11 26 010 51 11 11 055 51 11 26

Տաշիր Պիցցա Երևան, Մովսես Խորենացու փող., 33 շենք

Հասցե

Քաղաք Երևան , Մովսես Խորենացու փող., 33 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511112

Տաշիր Պիցցա Երևան, Նոր Նորք, Գայի պող., 16/45

Հասցե

Երևան, Նոր Նորք, Գայի պող., 16/45

Հեռախոսահամար։ 010 511113

Տաշիր Պիցցա Երևան, Մաշտոցի պող., 50 շենք

Հասցե

Երևան, Մաշտոցի պող., 50 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511114

Երևան, Տաշիր Պիցցա Երևան, Իսահակյան 22/10

Հասցե

Երևան, Իսահակյան 22/10

Հեռախոսահամար։ 010 251122

Տաշիր Պիցցա Երևան, Խանջյան փող., 50 շենք

Հասցե

Երևան, Խանջյան փող., 50 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511116

Տաշիր Պիցցա Երևան, Տերյան փող., 69 շենք

Հասցե

Երևան, Տերյան փող., 69 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511117

Տաշիր Պիցցա Երևան, Գարեգին Նժդեհի փող., 27/4 շենք

Հասցե

Երևան, Գարեգին Նժդեհի փող., 27/4 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511118

Տաշիր Պիցցա Երևան, Հանրապետության փող., 37 շենք

Հասցե

Երևան, Հանրապետության փող., 37 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511119

Տաշիր Պիցցա Երևան, Տիգրան Պետրոսյան փող., 9/5 շենք

Հասցե

Երևան, Տիգրան Պետրոսյան փող., 9/5 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511120

Տաշիր Պիցցա Երևան, Անդրանիկի փող., 51/7 շենք

Հասցե

Երևան, Անդրանիկի փող., 51/7 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511122

Տաշիր Պիցցա Երևան, Կոմիտասի պող., 63 շենք

Հասցե

Երևան, Կոմիտասի պող., 63 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511123

Տաշիր Պիցցա Երևան, Հյուսիսային պող., 18 շենք

Հասցե

Երևան, Հյուսիսային պող., 18 շենք

Հեռախոսահամար։ 011 251111

Տաշիր Պիցցա Երևան, Մ. Խորենացու 17/1

Հասցե

Երևան, Մ. Խորենացու 17/1

Հեռախոսահամար։ 010 511130

Տաշիր Պիցցա Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 3, «Դալմա Գարդեն Մոլ»

Հասցե

Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 3

Հեռախոսահամար։ 010 511133

Տաշիր Պիցցա Երևան, Կիևյան փող., 1/9 շենք

Հասցե

Երևան, Կիևյան փող., 1/9 շենք

Հեռախոսահամար։ 010 511141

Տաշիր Պիցցա Երևան, Փափազյան 8

Հասցե

Երևան, Փափազյան 8

Հեռախոսահամար։ 010 511150

Տաշիր Պիցցա Երևան, Գայի պողոտա 16

Հասցե

Երևան, Գայի պողոտա 16

Հեռախոսահամար։ 010 51 11 31

Տաշիր Պիցցա Երևան, Քրիստափորի 4

Հասցե

Երևան, Քրիստափորի 4

Հեռախոսահամար։ 010 511132

Տաշիր Պիցցա Երևան, Էրեբունի 14

Հասցե

Երևան, Էրեբունի 14

Հեռախոսահամար։ 010 51 11 34

Տաշիր Պիցցա Երևան, Մաշտոցի 20/4

Հասցե

Երևան, Մաշտոցի 20/4

Հեռախոսահամար։ 010511135

Տաշիր Պիցցա Երևան, Էրեբունի 17/1

Հասցե

Երևան, Էրեբունի 17/1

Հեռախոսահամար։ 010 511136

Տաշիր Պիցցա Աբովյան, Հանրապետության պող., 22/12 շենք

Հասցե

Հանրապետության պող., 22/12 շենք

Հեռախոսահամար։ 0222 2 51 11

Տաշիր Պիցցա Գյումրի, Սայաթ-Նովայի փող., 2 շենք

Հասցե

Գյումրի, Սայաթ-Նովայի փող., 2 շենք

Հեռախոսահամար։ 0312 5 50 05

Տաշիր Պիցցա Կապան, Շահումյան 23/33

Հասցե

Քաղաք Կապան, Շահումյան 23/33

Հեռախոսահամար։ 0285 2 33 33

Տաշիր Պիցցա Էջմիածին, Մաշտոցի փող., 110 շենք

Հասցե

Էջմիածին, Մաշտոցի փող., 110 շենք

Հեռախոսահամար։ 0231 4 77 75

Տաշիր Պիցցա Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պող., 44-6 շենք

Հասցե

Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պող., 44-6 շենք

Հեռախոսահամար։ 0322 4 44 11

Տաշիր Պիցցա Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների փող., 20 շենք

Հասցե

Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների փող., 20 շենք

Հեռախոսահամար։ 047 971117

Ташир Пицца Ереван, Аршакуняц 34/3

Հասցե

Երևան, Արշակունյաց 34/3

Հեռախոսահամար։ 041511137

Տաշիր Պիցցա Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փող., 107 շենք

Հասցե

Արտաշատ Օգոստոսի 23-ի փող., 107 շենք

Հեռախոսահամար։ 041511138

Տաշիր Պիցցա Երևան, 15-րդ թաղամաս, Մազմանյան փող., 1 շենք

Հասցե

Երևան 15-րդ թաղամաս, Մազմանյան փող., 1 շենք

Հեռախոսահամար։ 041511142